Norges golfforbund

Helt siden starten lite etter andre verdenskrig har Norges Golfforbund vært hovedorganisasjonen for golfsporten i Norge. Da det hele begynte i 1948 var det bare fire lokale golfklubber som var med som stiftelses-klubber.

På de nesten sytti årene som har gått siden den gang har antallet medlemsklubber nå passert 180, og over 110.000 medlemmer er i dag tilsluttet NGF, noe som gjør det til det fjerde største særidrettsforbundet i Norge som er underlagt Norges Idrettsforbund. De tre største er Fotballforbundet, Skiforeningen og Bedriftsidrettsforbundet.

Norges Golfforbund utgir bladet Norsk Golf, og driver nettsiden www.norskgolf.no. Dette er et magasin og en nettside for golfsporten, med både norske og internasjonale nyheter om golf, i tillegg til artikler som skal fremme interessen for golf, som for eksempel golf-reiser, artikler om hvordan man blir en bedre spiller og reportasjer om norske spilleres prestasjoner i internasjonale turneringer.

NGF utarbeider virksomhetsplaner som skal kunne brukes av både hovedforbundet og lokale golfklubber til å gi retningslinjer for organisering og målsetting i tiden fremover, og ett av målene er å øke andelen av kvinnelige golfspillere.